Kıymeti Harbiye
Biz Kimiz Hizmetlerimiz Referanslarımız Bize Ulaşın İş Ortaklarımız

Performans Değerlendirme

Rekabet iş hayatının vazgeçilmez unsurudur. Rekabetteki yoğunluk günümüzde kurumların rekabet algılarının da farklılaşmasına sebep olmaktadır. Örneğin kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yönetim modelleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik uygulamaları artık şirketlerin rakipleriyle farklılaştıkları alternatif alanlar olarak görülmektedir.

Rekabetin doğru bir düzlemde gerçekleştirilebilmesi, kurumların mevcut durumları ve rakip/emsal kurum uygulamaları konularında doğru ve detaylı bilgiyle donatılmasına bağlıdır. Bu noktada “performans değerlendirme” ve “kıyaslama çalışmaları” şirketlerin stratejik hamlelerini oluşturmada en önemli enstrümanlardandır.

Performans değerlendirme ve kıyaslama hizmetlerimizin temelini Global Reporting Initiative (GRI) ve AA1000 Serisi standartlarının oluşturduğu, saha tecrübelerimizle şekillendirdiğimiz ve pek çok kurum için başarıyla uyguladığımız araştırma ve değerlendirme metodolojimiz oluşturur. Kullandığımız izleklerin en önemli avantajı, kurumların özel ihtiyaç ve taleplerine göre revize edilebilmesi ve operasyonel maliyet avantajlarıdır.

Performans değerlendirme çalışması: Kurumunuz için detaylı bir mevcut durum değerlendirmesi yaparak gelişmeye açık alanları belirleriz.

Kıyaslama çalışması: Sizin belirlediğiniz veya tarafımızca önerilen yerel ve küresel şirketlerle uygulamalarınızı karşılaştırırız. Bu sayede, sektörünüzdeki en iyi performanslardan haberdar olmanızı ve gelişme alanlarınızı belirlemeyi hedefleriz. Elde ettiğimiz sonuçlar, kurumsal sorumluluk stratejisinin belirlenmesi ve eylem planı oluşturulmada kullanılır. Bunun kurumlara en önemli getirisi yatırım ve projelerinizi doğru alanlara yönlendirerek kaynak kullanımında verimliliğin sağlanmasına ve rekabet edebilirliğin arttırılmasına olanak sunmasıdır.

Copyright © 2009, Kıymet-i Harbiye | Biz Kimiz? | Hizmetlerimiz | Referanslarımız | Bize Ulaşın | İş Ortaklarımız