Kıymeti Harbiye
Biz Kimiz Hizmetlerimiz Referanslarımız Bize Ulaşın İş Ortaklarımız

Hizmetlerimiz

Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Vatandaşlık … Bu terimleri her yerde duyuyor ancak birbirinden ne farkı olduğunu da tam bilmiyor musunuz? Biz size bu terimlerin bizim için ne anlam ifade ettiğini söyleyelim:

Öncelikle söyleyelim, bu terimlerin tamamı çoğunlukla aynı şeyi ifade etmek için genelde de yanlış olarak kullanılıyor.

Önce Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma, bugünün gereksinimlerini, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kaynakları tüketmeden karşılamaktır. Tanımından da anlaşılacağı gibi çok makro ölçekte bir gelişim hedefidir. Bu sebeple de devletlerin görevidir. Devlet organları, yaptıkları planlamalarla toplumun sürdürülebilir gelişimini sağlamayı hedefler. Bu planların içinde kurumlara da roller düşmektedir. Bu rolün en temeli, kurumların kendi içinde sürdürülebilir olmalarıdır.

Bize göre sürdürülebilir bir kurum, mevcut üretim faktörlerinin yönetiminde, iş başarısının gelecek dönemlerde de artarak devam etmesini sağlayacak çalışma modellerini hayata geçiren kurumdur. Bu sebeple sürdürülebilirlik “kurumların en temel sorumluluğudur.” “Kurumsal Sorumluluk” terimi de buradan gelmektedir.

Kurumsal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Vatandaşlık... Acaba Hangisi Doğru?

“Kurumsal Sorumluluk” modern bir yönetim anlayışıdır. Kurumların sosyal, çevresel, etik ve ekonomik alanlardaki sorumluluklarını, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde, paydaş katılımının sağlandığı etkin bir modelle yönetmesini öngören anlayışın, kurum idaresinde hakim kılınmasıdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Vatandaşlık, Sosyal Sorumluluk, Toplumsal Sorumluluk gibi tüm diğer terimler de aynı anlama gelmektedir. Ancak çoğunlukla yanlış algı sonucu “toplumsal proje” yerine kullanılmaktadır. Bu kesinlikle yanlış bir kullanımdır. Çünkü toplumsal projeler, kurumsal sorumluluk uygulamalarının saha yansıması olarak kullanılabilen araçlar olup genel çerçevenin küçük bir kısmını oluşturur.

Biz bu terim karmaşasının içinde sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk terimlerini kullanmayı tercih ediyoruz. Yaptığımız tanımları tekrar incelerseniz göreceksiniz ki, sürdürülebilirlik temel yönetim anlayışını, kurumsal sorumluluk ise bu temel ilkenin oluşması için gerekli uygulama alanlarını oluşturmaktadır. Bu sebeple birbirini tamamlar niteliktedirler.

Copyright © 2009, Kıymet-i Harbiye | Biz Kimiz? | Hizmetlerimiz | Referanslarımız | Bize Ulaşın | İş Ortaklarımız