Kıymeti Harbiye
Biz Kimiz Hizmetlerimiz Referanslarımız Bize Ulaşın İş Ortaklarımız

Ekibimiz

Kıymet-i Harbiye bir yönetim danışmanlık şirketi. Dolayısıyla bizim en önemli kaynağımız bilgi ve tecrübemizdir. Bu kaynağın temelinde de ekibimiz bulunmaktadır. Şirketimizin her çalışanı hizmet sürecimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Kıymet-i Harbiye, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında, uzun yıllardır birlikte çalışma deneyimi olan, akademik altyapı, onaylı ispatlanabilir yetkinlikler ve saha deneyimi açısından belki de Türkiye’de muadili bulunmayan bir ekip tarafından kuruldu. Tüm kıdemli danışmanlarımızın şirketin kurucu ortağı olması, bilgi ve deneyimimizin devamlılığını güvence altında tutuyor.

Çok büyük bir şirket değiliz ama işimizin en iyisiyiz. Yapmış olduğumuz işi yapmaktan ve birbirimizle çalışmaktan zevk alan, keyifli bir ekibiz ve de bunun bulaşıcı olduğuna inanıyoruz. Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize bu virüsü hemen bulaştırırız, onların da bizler gibi olmasını sağlarız.

Murat ÖZDEN
Yönetim Kurulu Başkanı

University of Central Florida ve Franklin College’da uluslararası işletme ve pazarlama yönetimi alanlarında öğrenimini tamamlamış olan Murat ÖZDEN’in uzmanlık alanları proje tasarımı/yönetimi, proje gerçekleşme kontrol ve denetimi, süreç yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimidir. Kurucu ortaklarının arasında bulunduğu Kıymet-i Harbiye’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanında halen birçok firmanın yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir. Amatör yat kaptanlığı ehliyeti bulunan Murat, Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Franklin College Mezunlar Derneği üyesidir.

Erdem KOLCUOĞLU
Kıdemli Danışman

Marmara Üniversitesi ve Université de Nice-Sophia Antipolis’te siyaset bilimi ve uluslararası kalkınma hukuku alanlarında yüksek lisans seviyesinde öğrenim görmüş olan Erdem KOLCUOĞLU’nun akademik uzmanlık alanı sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma için işbirliği stratejileridir. Proje yönetimi konusundaki deneyiminin ardından, 2007 yılından bu yana Türkiye’nin köklü kuruluşlarına sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk alanlarında stratejik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekte olup temel uzmanlık alanları, sürdürülebilirlik raporlaması, performans değerlendirme ve kıyaslama, AA1000 standartları uygulamaları, paydaş katılımı, stratejik yönetim modelleridir. Kıymet-i Harbiye kurucu ortaklarından olan Erdem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürmektedir. Erdem, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği ve Sipahi Ocağı Spor Kulübü üyesidir.

Hakan GÜREL
Kıdemli Danışman

Marmara Üniversitesi’nde işletme ve örgütsel davranış alanlarında yüksek lisans seviyesinde eğitim görmüş olan Hakan GÜREL, doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmekte olup akademik uzmanlık alanları örgütlerde kurumsal sorumluluk uygulamalarına gönüllü katılım şekilleri ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisidir. 2007 yılından bu yana Türkiye’nin köklü kuruluşlarına sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk alanlarında stratejik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekte olup temel uzmanlık alanları, sürdürülebilirlik raporlaması, performans değerlendirme ve kıyaslama, paydaş katılımı, stratejik yönetim modelleri ve örgütsel değişim yönetimidir. Kıymet-i Harbiye kurucu ortaklarından olan Hakan, Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürmektedir.

Nazlı ŞENOL
Kıdemli Danışman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji ve siyaset bilimi lisans ve London School of Economics’te istihdam ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi alanında yüksek lisans seviyesinde eğitim gören Nazlı ŞENOL, doktora çalışmalarına Sabancı Üniversitesi’nde yönetim konusunda devam etmektedir. Nazlı’nın akademik uzmanlık alanları iş dünyası devlet ilişkileri, sürdürülebilir kalkınmada özel sektörün yeri ve özel hayat – iş hayatı dengesidir. 2007 yılından bu yana, sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk alanlarında stratejik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekte olup Kıymet-i Harbiye kurucu ortakları arasındadır. Temel uzmanlık alanları, sürdürülebilirlik raporlaması, performans değerlendirme ve kıyaslama, AA1000 standartları uygulamaları, paydaş katılımı, stratejik yönetim modelleridir. Nazlı, TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği, ODTÜ Mezunlar Derneği, LSE Mezunlar Derneği ve Türkiye LSE Dostları üyesidir.

Vasfi Can YAZICI
Uzman Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış olan Vasfi Can Yazıcı, yüksek lisans çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürmektedir. Can’ın çalışma alanları sürdürülebilirlik/kurumsal sorumluluk raporlamaları ve performans değerlendirme/kıyaslama çalışmalarına yönelik saha araştırmalarıdır. Metin yazarlığı konusunda deneyim sahibi olan Can, Kıymet-i Harbiye’de uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Sinem KAYA
Asistan

Sakarya Üniversitesi’nde işletme ön lisans eğitimini tamamlamış olan Sinem Kaya, işletme lisans eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde devam etmektedir. Proje yönetimi konusunda deneyimli olan Sinem, Kıymet-i Harbiye’nin yürüttüğü projelerin koordinasyonundan ve ofis idaresinden sorumludur.

     

 

Copyright © 2009, Kıymet-i Harbiye | Biz Kimiz? | Hizmetlerimiz | Referanslarımız | Bize Ulaşın | İş Ortaklarımız