Category

training

Güncel Raporlama Eğitim Takvimi

By trainingNo Comments

Türkiye’nin finansal olmayan raporlama konusunda en deneyimli ekibine sahip olan Kıymet-i Harbiye, teorik bilginin yanında, yaparak öğrenme, birbirinden öğrenme ve role-playing gibi interaktif yöntemlere dayanan eğitimleriyle bilgi ve deneyimlerini sürdürülebilirlik raporlaması alanında uzmanlaşmak isteyen katılımcılara aktarmaktadır.

Kıymet-i Harbiye, 2015 yılında GRI tarafından sertifikalandırılarak  GRI Eğitim İşortağı olarak belirlenmiştir. Böylelikle Kıymet-i Harbiye, GRI sertifikalı raporlama eğitimlerini Türkiye’de vermeye yetkili tek kuruluş olmaya hak kazanmıştır.

Raporlama eğitim paketi, birbirini tamamlayan; ayrı ayrı ya da beraber katılımın mümkün olduğu ve başlangıç düzeyinden profesyonel seviyeye kadar uzanan 4 modülden oluşmaktadır:

1- Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması Bilgilendirme Eğitimi (Modül 1):

2- Certified GRI Standards Reporting Course (Modül 2)

3- GRI Göstergelerinde Uzmanlaşma Çalıştayı (Modül 3)

Online Kayıt Olmak İçin Buraya Tıklayınız.

Bilgi İçin: Erdem Kolcuoğlu, erdem@kiymetiharbiye.com

GRI Göstergelerinde Uzmanlaşma Çalıştayı (Modül 3)

By trainingNo Comments

4 saatlik bir çalıştay olarak hazırlanmış olan bu program, Certified GRI Standards Reporting Training programının tamamlayıcısı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu modülde Certified GRI Standards Reporting Training modülünde doğrudan yer almayan GRI Standards raporlama göstergeleri ele alınarak katılımcılara GRI göstergelerini nasıl kullanmaları gerektiği ve bilgilerin nasıl toplanabileceği konusunda pratik bilgiler verilmektedir.

Bu modülün standart içeriğinde farklı GRI Standards gösterge türlerinden en yaygın olarak kullanılan ve katılımcılar tarafından en çok talep edilen göstergeler yer almaktadır. Bunların tek tek ele alınmasının ardından katılımcılara da zaman el verdiği sürece daha fazla bilgi almak istedikleri göstergeleri sorma olanağı da sunulmaktadır.

Eğitim Süresi: 4 saat (yarım gün)  Eğitim Dili: İngilizce

Katılım: Bireysel                 Sertifikasyon: Kıymet-i Harbiye Katılım Sertifikası

Ön Bilgi/Eğitim: Certified GRI Standards Reporting Course (Modül 2)

Kimler Katılmalı:

 • Sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlamasından sorumlu yöneticiler
 • Sürdürülebilirlik performansı ölçümünden sorumlu yöneticiler
 • Sürdürülebilirlik raporlaması danışmanları
 • GRI Standards Sınavı’na katılacak uzmanlar

Online Kayıt Olmak İçin Buraya Tıklayınız.

Bilgi İçin: Erdem KOLCUOĞLU, erdem@kiymetiharbiye.com

Certified GRI Standards Reporting Course (Modül 2)

By training

Dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi olan Certified GRI Standards Reporting Course, katılımcılara  GRI Standardıyla uyumlu bir raporlama stratejisi oluşturmaya ve GRI Standardına uyumlu bir raporlama projesini başarılı biçimde hayata geçirmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaya odaklanmıştır. Eğitim programı, katılımcılarına ihtiyaç duyacakları teorik bilgi yanında çeşitli alıştırma, araç ve vaka örnekleriyle pratik çözümler de sunmaktadır.

Program materyali içeriği %70’i doğrudan GRI tarafından üretilmekte, %30’u ise GRI Eğitim İş Ortağı’nın hazırladığı yerel örnek ve uygulamalı alıştırmalardan oluşmaktadır. Oluşturulan içerik GRI tarafından kontrol edildikten sonra onaylanır. Dolayısıyla Certified GRI Standards Reporting Course, sertifikalı GRI Eğitim İşortakları’nın, sertifikalı eğitmenleri tarafından yine GRI tarafından onaylanan materyallerle gerçekleştirilir.

GRI raporlama sürecinin özümsenerek koordine edilmesi konusunda katılımcıları geliştirmeyi hedefleyen en yoğun eğitim programını sunan bu eğitimi başarıyla bitiren kişilere GRI tarafından Eğitim Sertifikası verilir. Bu eğitim sertifikasına sahip olan kişiler ise GRI tarafından düzenlenen GRI Standards Sınavı’na katılmaya hak kazanırlar.

Eğitim Süresi: 16 saat (iki gün)        Katılım: Bireysel/Kurumsal

Eğitim Dili: İngilizce

Ön Bilgi/Eğitim: Sürdürülebilirlik yönetimi/raporlaması deneyimi ya da Modül 1

Sertifikasyon: GRI Eğitim Sertifikası

Kimler Katılmalı:

 • Sürdürülebilirlik raporlamasından sorumlu yöneticiler
 • Yatırımcı ilişkileri ve kurumsal iletişim profesyonelleri
 • Sürdürülebilirlik raporlaması danışmanları
 • GRI Standards Sınavı’na katılacak uzmanlar

Eğitim İçeriği:

 • GRI, GRI Standartları ve GRI Topluluğu
 • GRI Standards raporlama standardının temel ilkeleri nelerdir?
 • Şirket içinde raporlama süreci nasıl yönetilir?
 • 5 Adımda GRI Standards uyumlu bir rapor nasıl yönetilir?
 • Paydaşlarımızı sürece nasıl dahil ederiz?
 • Rapor iletişimini nasıl yapmalıyız?

Online Kayıt Olmak İçin Buraya Tıklayınız.

Bilgi İçin: Erdem Kolcuoğlu,

erdem@kiymetiharbiye.com

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması Bilgilendirme Eğitimi (Modül 1)

By trainingNo Comments

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması Bilgilendirme Eğitimi, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlaması konularında sınırlı bir bilgi ve tecrübeye sahip olan kişilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Eğitimler İngilizce dillerinde sunulmaktadır.

Eğitim Süresi: 4 saat (yarım gün)        Katılım: Bireysel/Kurumsal

Eğitim Dili: İngilizce                 Ön Bilgi/Eğitim: Gerekli değildir.

Sertifikasyon: Kıymet-i Harbiye Katılım Sertifikası

Kimler Katılmalı:

 • Sürdürülebilirlik programları olan şirketlerin üst ve orta düzey yöneticileri
 • Şirketlerin sürdürülebilirlik raporlaması çalışmalarından sorumlu ya da bu süreçlerde görev alan yöneticiler
 • Kariyerlerini sürdürülebilirlik alanında geliştirmek isteyen kişiler
 • Certified GRI Standards Reporting Training programına katılacak kişiler

Eğitim İçeriği:

 • Sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirliğin temelleri
 • Sürdürülebilirlik yönetiminin temelleri
 • Sürdürülebilirlik raporlamasının temelleri

Online Kayıt Olmak İçin Buraya Tıklayınız.

Bilgi İçin: Erdem KOLCUOĞLU, erdem@kiymetiharbiye.com

 

2019 TRAINING PROGRAM

By training

Kıymet-i Harbiye’s sustainability reporting courses are based on interactive methods such as learning by doing, learning from others and role-playing as well as theoretical knowledge. Through these methods, we ensure that attendants share their knowledge and experience besides our expert trainers.

In 2015, Kıymet-i Harbiye has been certified by the Global Reporting Initiative as a Training Partner and entitled to provide GRI Certified Training Courses such as Certified GRI Standards Sustainability Reporting Training Courses.

 

Kıymet-i Harbiye provides an intensive service for internati

onal training participants. For transforming your training into a
complete learn & travel experieence we help our 

international participants for their accomomodation and travel preferences. Simply define your preferences during the usefriendly online registration process or contact us directly via e-mail. Click here for online registration.

For more information: Erdem KOLCUOGLU, erdem@kiymetiharbiye.com

Training package of Kıymet-i Harbiye consists of successive 4 modules which complete each other and provides capacity and skills for both beginners and expert level attendants. Attendants may choose to continue their learning by participating in each module separately or together.

1- Sustainability Management and Reporting Sensitization Training (Module 1):

Duration: 4 hours (half-day)        Participation: Individual/Corporate

Language: English                          Prior Knowledge: Not Necessary

Certification: Kıymet-i Harbiye Certificate of Attendance

Who Should Attend:

 • Senior/Mid-level executives of companies who have sustainability programmes
 • Managers who manage or works in sustainability reporting processes.
 • Professionals who aim to develop their careers in Sustainability
 • Attendants of Certified GRI Standards Reporting Training

Training Content:

 • Basics of corporate sustainability and sustainable development
 • Essentials of sustainability management
 • Essentials of sustainability reporting

2- Certified GRI Standards Reporting Course (Module 2)

Duration: 16 hours (two-days)      Participation: Individual/Corporate

Language: English

Prior Knowledge: Prior knowledge and experience on sustainability management and/or reporting experience or attendance to “Sustainability Management and Reporting Sensitization Training (Module 1)” is highly recommended.

Certification: GRI Certificate of Attendance

Who Should Attend:

 • Managers who are responsible for sustainability reporting
 • Investor relations and corporate communications professionals
 • Sustainability reporting consultants
 • Experts who will attend GRI Standards Exam

Training Content:

 • GRI, GRI Standards ve GRI Community
 • What are the main principles of GRI Standards?
 • How to manage the reporting process of a company?
 • How to prepare a GRI Standards Report in 5 Steps?
 • How to involve stakeholders in the reporting process?
 • How to communicate your report?

3- Mastering GRI Standards for a Quality Reporting (Module 3)

Duration: 8 hours (full-day)  Language: English  Participation: Individual

Certification: Kıymet-i HarbiyeCertificate of Attendance

Prior Knowledge: Certified GRI Standards Reporting Course (Module 2)

Who Should Attend:

 • Managers who are responsible for sustainability management & reporting
 • Managers who are responsible for sustainability performance assessment
 • Sustainability consultants
 • Academicians working on sustainability reporting standards

Training Content:

 • How to handle GRI Standards’ Disclosures (“performance indicators”)?
 • An extensive compilation of disclosures outlined in GRI Standards:
  • Most commonly reported disclosures,
  • Hardest to report disclosures,
  • Disclosures serving as a model to other disclosures
  • Many more…
 • How to improve disclosure quality in a sustainability report?
 • Most commonly made mistakes during reporting
 • GRI report, sustainability report & integrated report: A hands-on approach for all
 • A complete mock-up sustainability reporting exercise (half-day)

4- Progressing on SDGs: Through GRI Disclosures (Module 4)

Duration: 8 hours (full-day)  Language: English  Participation: Individual

Certification: GRI Certificate of Attendance

Prior Knowledge: An experience on GRI Standards or attending to Certified GRI Standards Reporting Course (Module 2) is highly recommended.

Who Should Attend:

 • Managers of public agencies, NGOs, companies who are responsible for sustainability management & reporting and performance on Sustainable Development Goals (SDGs)
 • Sustainability consultants
 • Academicians working on SDGs and sustainability reporting standards

Training Content:

This workshop has been designed by GRI to support reporting organizations to identify the link between the GRI Standards and the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs).

Click here for online registration.

For more information: Erdem Kolcuoglu, erdem@kiymetiharbiye.com